Burgemeestersontbijt 7 juni 2018

Hierbij wil ik u van harte uitnodigen voor het Burgemeestersontbijt op donderdag 7 juni 2018 van 8.00 tot 9.30 uur in het gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1.

Dit ontbijt is bedoeld om elkaar te ontmoeten, (beter) te leren kennen en informatie uit te wisselen. Dit alles in een informele setting van ondernemers, onderwijs en overheid.

Deze bijeenkomst staat in het teken van de samenwerking onderwijs en bedrijfsleven. In de afgelopen jaren heeft u als ondernemers al veel leerlingen van Barendrechtse scholen ontvangen of een gastles gegeven. Dit is zowel door het onderwijs, als door de ondernemers erg op prijs gesteld. Graag willen wij met u van gedachten wisselen hoe we de samenwerking verder kunnen intensiveren. Daarom willen wij u ook vragen om, als het mogelijk is, een introduce mee te nemen. Immers, hoe meer ondernemers door leerlingen kunnen worden bezocht, hoe groter de mogelijkheid wordt dat deze een gerichte(re) beroepskeuze kunnen maken. En hoe groter de mogelijkheid dat u als ondernemer, in een krapper wordende arbeidsmarkt, voldoende en goed gekwalificeerd personeel kunt vinden.

Het programma luidt als volgt:
7.45 – 8.00 uur: inloop
8.00 – 8.05 uur: opening door Burgemeester Van Belzen
8.05 – 8.15 uur: toelichting op samenwerking met ondernemers van het onderwijs
8.15 – 8.25 uur: ervaringen ondernemers over de samenwerking met leerlingen
8.25 – 9.15 uur: ontbijt en ronde tafelgesprekken
9.15 – 9.30 uur: terugkoppeling gesprekken vanuit de tafels

Ik heet u graag welkom op 7 juni 2018. Ik verzoek u zich vooraf, in verband met de catering, aan te melden via m.v.alphen@bar-organisatie.nl (graag voor maandag 4 juni 2018).

Met vriendelijke groet,

Drs J.van Belzen
Burgemeester Barendrecht